Saturday, 8 August 2009

ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮುಗ್ಧ ನಗು


ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮುಗ್ಧ ನಗು. ಇದು ನಾನು ಕುದುರೆ ಮುಖ ಉದ್ಯಾನವನ ಟ್ರಿಪ್ ನಿಂದ ಬರುವಾಗ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಶಾಲೆಯನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರತ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ. ಕ್ಯಾಮರ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಡಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ನಕ್ಕಿದ್ದು. ರುಚಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು .

No comments:

Post a Comment