Monday, 22 June 2009

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೇಶ

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೆಶನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು

ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ?

ಅದಕ್ಕೆ ಪರೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದ

" ದಂ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಾಣ "

No comments:

Post a Comment