Wednesday, 20 May 2009

ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಿಯಾ ಸಾನಿದ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜಾಹಿರಾತು. ಕಾರಣ ಮಲಯಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ತಳವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಗೋಳಪಟ್ಟದ್ದು. ಮಲಯಾಲಿಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಗೊಂಡಿದ್ದರು

No comments:

Post a Comment