Thursday, 21 May 2009

ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ

ಅಲ್ರಿ ಬರಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ?
ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತರಬಾರದೆ ,.
ಯೇನ್ಮಾಡೋದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹಣ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು,
ಹೋಗ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾದರು ಏನಾದರೂ ತರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ
ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾದರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾ ,
ಅದಕೆಂದೇ ನಾನು ಇವಳನ್ನು ಕರೆ ತಂದದ್ದು !
ಯಾರ್ರಿ ಇವಳು ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ
ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ?!?! .,,..,.,,.,.

No comments:

Post a Comment